امروز: چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
اداره کل استاندارد استان قم

آغاز اجرای فرآیند انتخاب واحد تولیدی نمونه از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد در سال ۹۸

پیرو نامه شماره ۵۱۸۲۱ مورخ ۹۸/۰۳/۴ در خصوص اجرای فرآیند انتخاب واحد تولیدی نمونه از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، راهنمای ورود به فرآیند مذکورکه درکارتابل واحد تولیدی با عنوان “ثبت درخواست انتخاب واحد نمونه”  ایجاد شده است، به پیوست ارسال می گردد.

مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی تحت پوشش آن استان، دستور فرمایید واحدهای تولیدی متقاضی شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه از طریق کارتابل اختصاصی خود در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد حداکثر تا ۹۸/۴/۱۵ اقدام نمایند. بدیهی است پس از تاریخ فوق الذکر امکان ثبت اطلاعات توسط واحد تولیدی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد غیرفعال می شود.

متذکر می گردد در سال ۱۳۹۸ شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه فقط از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد است و به هیچ عنوان مکاتبات و مستندات دستی توسط دبیرخانه کمیته تخصصی انتخاب واحد نمونه مستقر در این معاونت پذیرفته نخواهد شد. 

Powered by WordPress | Theme Designed by: Best Free WordPress Themes | Thanks to http://bazanoclegowa.republika.pl/, Hockey Trade Rumors and WordPress 3.6 Themes
طراحی سایت و بهینه سازی توسط خورشید تابان الکا
کلیه حقوق محفوظ است. | © 2019 اداره کل استاندارد استان قم